Kördelux Vänner

Kördelux Vänner

Kördelux vänner är en ideell förening som startade 2019 och har sin verksamhet i Karlskoga. Föreningen samlar och organiserar ideella krafter runt Kördelux samt vill tillvarata och visa på varje deltagares inneboende kvaliteter för övriga samhället, vilket leder till ökad integrering. Föreningens värdegrund är utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade -LSS, jämlikhet och delaktighet i samhällets kulturliv samt värna om att Kördelux har samma förutsättningar som andra artister.

Föreningen verkar för att bredda kulturutbudet och främja ett levande musik- och kulturliv i Karlskoga och i övriga Sverige, samt arrangerar konserter eller andra kulturarrangemang på uppdrag från Kördelux och söker bidrag till kulturarrangemang.

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Stötta Kördelux

Karlskoga kommun är huvudman för verksamheten och täcker personal-, lokal- och verksamhetskostnader kopplade till den dagliga verksamheten som pågår i kommunen. Även enklare form av små uppträdanden ryms i befintlig budget. Läs mer på www.karlskoga.se

Men för våra större publika föreställningar behöver vi hjälp från externa finansiärer. Biljettintäkter täcker inte alla kostnader kopplade till produktionerna. Det handlar om mycket extrapersonal omkring deltagarna utöver ersättningar till musiker, gästartister och scenteknik.

Vill du vara en del av Kördeluxfamiljen?