Om

Om

Kördelux – Glädjemedicin för både deltagare och publik

Kördelux är en kör i Karlskoga som består av medlemmar i olika åldrar som är inskrivna i Karlskoga kommuns ”daglig verksamhet”. Det innebär att alla i kören har olika former av psykisk och ibland fysisk funktionsnedsättning. Kören består av ett femtiotal deltagare och assistenter, och samarbetar med Öjebokören när de gör sina större produktioner och framträdanden. Tillsammans bildas då en kör på sjuttio personer. Produktionerna är ett fantastiskt exempel där personer med och utan funktionsnedsättning integreras och skapar en helhet med kvalitéer man annars inte kunnat uppnå.

”Det fantastiska med just kör som fenomen, är att alla får plats. Alla får vara med. Tillsammans med varandra, Öjebokören och våra gästartister så låter det fantastiskt bra, och alla har något att ge” säger Rozita Johansson som är initiativtagare till kören. ”Det är ett viktigt budskap som kören vill förmedla”. 

Kördelux har sedan starten 2013 samarbetat med bland annat Hasse Andersson, Nils Landgren, Boris René, Jeanette Köhn, Svenska kammarorkestern, Peter Hallström, Magnus Bäcklund, Åsa Bergfalk och Per-Erik Domargård med flera. Kören har förutom ett stort antal konserter för stor publik även spelat in en egen låt med tillhörande musikvideo med Peter Hallström, som fått stor spridning i landet. Kören har uppmärksammats i både lokal- och rikspress, bl.a. Sveriges Radio och SVT. Just nu pågår även inspelning av dokumentärfilm med planerad nationell spridning via TV och biografer under hösten 2022.

”För oss har det varit viktigt att få göra konserter som både innehåller en sprudlande glädje och energi som smittar av sig, men som också väcker tankar” säger Peter Tikkanen, musiker och körens konstnärliga ledare. ”Och här har Kördelux en fantastisk förmåga, de når direkt till hjärtat hos publiken med sitt raka och självklara sätt att vara och sjunga. Att det dessutom ska låta och se bra ut är en självklarhet!”

Några citat från publik och deltagare

”Lite svårt att beskriva i ord. Men jag försöker.
Jag var på Kördelux idag på Folkets Hus i Karlskoga.
Jag har sett så enormt mycket spelningar och konserter under mitt liv.
Jag har jobbat med det i 35 år.
Aldrig någonsin har något gripit tag i mig som det jag såg i kväll.
Så mycket kärlek, så mycket glädje och så enormt känslosamt.
Typ två timmar med tårar som rinner nerför kinderna.
Vilken lycka ❤️
Tack ALLA som gjort detta”.
Niclas Lagerstam (Facebook)


”Man blir varm i hela kroppen! Sådan glädje, engagemang, det berör varje cell i hela människan! En eloge till alla inblandade, ni gör ett kanonjobb!” Evamarie Lindberg (Kördelux facebooksida)


”Fantastiskt helt fantastisk ❤️❤️❤️Katarina Granberg (Kördelux facebooksida)


”Kördelux har gjort mig mer positiv” Filip Robertsson, Kördelux


”Jag vill alltid vara här” Karin Brenander, Kördelux

Kördelux förmedlar gemenskap, möjligheter, kvalitet och tolerans.

Värdeorden vilar på principen om alla människors lika värde och möjligheter. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs 1948 av FN:s generalförsamling. Mänskliga rättigheter bygger på en övertygelse om att alla människor är födda fria med lika värde. En grundläggande princip som de globala målen kretsar kring är åtagandet om att ingen ska lämnas utanför – vilket är precis vad mänskliga rättigheter handlar om.
Läs mer på fn.se

Verksamheten drivs i samarbete mellan Karlskoga kommun och föreningen Kördelux vänner.

Karlskoga kommun, i samverkan mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen, är huvudman för Kördelux och täcker personal-, lokal- och verksamhetskostnader kopplade till den dagliga verksamheten som pågår i kommunen. Även enklare form av små uppträdanden sker inom kommunens egen regi.

Syftet med verksamheten är bland annat att genom kultur ge möjlighet till personlig utveckling och en meningsfull sysselsättning.

Besök www.karlskoga.se för mer info om Kördelux daglig verksamhet och hur Karlskoga kommun jobbar med kultur för målgruppen.