Vill du stötta Kördelux och bli en del av Kördeluxfamiljen?

Vill du stötta Kördelux och bli en del av Kördeluxfamiljen?

Vill du stötta Kördelux och bli en del av Kördeluxfamiljen? Klicka nedan

Läs mer
Vill du stötta Kördelux och bli en del av Kördeluxfamiljen?

Vill du stötta Kördelux och bli en del av Kördeluxfamiljen?

Vill du stötta Kördelux och bli en del av Kördeluxfamiljen? Klicka nedan

Läs mer

Välkommen till Kördelux Karlskoga och föreningen Kördelux vänner.

Vi vill belysa och betona vikten av ett levande kulturliv i samhället samt vara en kulturaktör som gör skillnad. Kördelux har ett unikt konstnärligt uttryck som tilltalar en bred publik. Vår önskan är att fler människor nås av de värden som kören förmedlar. 

Följ Kördelux för uppdateringar om vår verksamhet

Aktuellt

Möckelnsäljet

OBS! Försäljningen är nu avslutad. Vi är med i Möckelnsäljet för att få in lite pengar till föreningen. På grund av Corona-pandemin sker inte försäljningen på stan, men vi försöker…

Snart klart med ny hemsida!

Kördelux håller på och skapar en webbsida för att kunna berätta vad vi gör. På hemsidan kommer vi bl.a. att visa aktuella och genomförda projekt och publicera nyheter. Under fliken…

Projekt

Bli förförd av Kördelux unika förmåga att beröra och underhålla, tillsammans med Svenska kammarorkestern, Jeanette Köhn och Nils Landgren!
Kördelux, under ledning av Rozita Åkerstedt och Peter Tikkanen, är en kör från Karlskoga som kännetecknas av ett uttryck med mycket kärlek, värme, glädje och gemenskap, klädd i en musikalisk upplevelse utöver det vanliga. Kören består av personer med olika funktionsnedsättningar och skapar tillsammans med välmeriterade Öjebokören och Svenska Kammarorkestern unika tolkningar av klassiska ”klassiker” blandat med Kördelux egna repertoar arrangerat för kammarorkestern. Repertoaren spänner från Opera till Rock’n’roll, med Kördelux oemotståndliga scennärvaro som en röd tråd genom hela kvällen.

Arrangemanget flyttat från maj 2020 till våren 2022 p.g.a. Covid-19. Nytt datum kommuniceras inom kort.

Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd beslutade den 11 december att bidra med 500 000 kronor till Karlskoga kommun för en filmproduktion om mötet mellan kören Kördelux och Svenska Kammarorkestern.

Kördelux är en kör för personer med funktionsnedsättning och en del av daglig verksamhet i Karlskoga kommun. I maj 2020 kommer kören att göra en konsert med flera kända gästartister tillsammans med Svenska Kammarorkestern på Konserthuset i Örebro. Konserten kommer att filmas med nationell distribution på biograf och TV som mål.

Regionalt förankrad berättelse

– I mötet mellan Kördelux och Svenska Kammarorkestern finns en god regionalt förankrad berättelse som har goda möjligheter att också få en nationell publik, säger Irén Lejegren (S), regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden. Det är ett inkluderande möte mellan musiker från olika världar.

– Filmproduktionen främjar också filmbranschens utveckling i regionen. Det producerande bolaget, Eyra Media, är ett nav och en mötesplats för professionella och nyetablerade filmare. Deras produktioner fungerar därför också som språngbrädor för nya filmare i byggandet av en livskraftig filmbransch i regionen.

Vana vid fullsatta salonger

Kördelux har ett 70-tal deltagare som varje vecka träffas i olika konstellationer. Kören och dess ledare har redan gjort flera större konserter, framför allt i Karlskoga, inför fullsatta salonger. Filmproduktionens totala budget är 930 000 kronor. Produktionen finansieras också av Karlskoga kommun och Svenska Kammarorkestern.

https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/Nyhetsbrev/Nyhetsarkiv/Nyheter-2019/Kordelux-fran-Karlskoga-moter-Svenska-Kammarorkestern—bidrag-till-filmproduktion/

Sponsorer