Vill du stötta Kördelux och bli en del av Kördeluxfamiljen?

Vill du stötta Kördelux och bli en del av Kördeluxfamiljen?

Vill du stötta Kördelux och bli en del av Kördeluxfamiljen? Klicka nedan

Läs mer
Vill du stötta Kördelux och bli en del av Kördeluxfamiljen?

Vill du stötta Kördelux och bli en del av Kördeluxfamiljen?

Vill du stötta Kördelux och bli en del av Kördeluxfamiljen? Klicka nedan

Läs mer

Välkommen till Kördelux Karlskoga och föreningen Kördelux vänner.

Vi vill belysa och betona vikten av ett levande kulturliv i samhället samt vara en kulturaktör som gör skillnad. Kördelux har ett unikt konstnärligt uttryck som tilltalar en bred publik. Vår önskan är att fler människor nås av de värden som kören förmedlar. 

Följ Kördelux för uppdateringar om vår verksamhet

Aktuellt

Filmpremiär!

Kördelux har fått möjligheten att göra en konsert tillsammans med några av Sveriges främsta musiker, Svenska Kammarorkestern. Det ska bli en musikalisk krock, där körens unika glöd och orkesterns totala…

Möckelnsäljet

OBS! Försäljningen är nu avslutad. Vi är med i Möckelnsäljet för att få in lite pengar till föreningen. På grund av Corona-pandemin sker inte försäljningen på stan, men vi försöker…

Projekt

Kördelux har fått möjligheten att göra en konsert tillsammans med några av Sveriges främsta musiker, Svenska Kammarorkestern. Det ska bli en musikalisk krock, där körens unika glöd och orkesterns totala professionalism sammanflätas i en sprudlande fest. Men resan mot Konsert Delux kantas av en pandemi med tuffa efterverkningar och en politisk utredning som hotar körens möjlighet till en professionell framtid. Har två år av karantän satt för stora avtryck eller kan Kördelux hitta tillbaka till det som gjorde dem och deras uttryck framgångsrikt? Har Svenska Kammarorkestern ens förstått vad det är dom har gett sig in på eller är gapet mellan dessa världar för stort? Och kommer Kördelux kunna göra stora konserter i framtiden?

Biljetter för två biovisningar 16/2 och 17/2 i Karlskoga finns att köpa via https://karlskogabio.nu/berattelsen-om-konsert-delux/

Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd beslutade den 11 december att bidra med 500 000 kronor till Karlskoga kommun för en filmproduktion om mötet mellan kören Kördelux och Svenska Kammarorkestern.

Kördelux är en kör för personer med funktionsnedsättning och en del av daglig verksamhet i Karlskoga kommun. I maj 2020 kommer kören att göra en konsert med flera kända gästartister tillsammans med Svenska Kammarorkestern på Konserthuset i Örebro. Konserten kommer att filmas med nationell distribution på biograf och TV som mål.

Regionalt förankrad berättelse

– I mötet mellan Kördelux och Svenska Kammarorkestern finns en god regionalt förankrad berättelse som har goda möjligheter att också få en nationell publik, säger Irén Lejegren (S), regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden. Det är ett inkluderande möte mellan musiker från olika världar.

– Filmproduktionen främjar också filmbranschens utveckling i regionen. Det producerande bolaget, Eyra Media, är ett nav och en mötesplats för professionella och nyetablerade filmare. Deras produktioner fungerar därför också som språngbrädor för nya filmare i byggandet av en livskraftig filmbransch i regionen.

Vana vid fullsatta salonger

Kördelux har ett 70-tal deltagare som varje vecka träffas i olika konstellationer. Kören och dess ledare har redan gjort flera större konserter, framför allt i Karlskoga, inför fullsatta salonger. Filmproduktionens totala budget är 930 000 kronor. Produktionen finansieras också av Karlskoga kommun och Svenska Kammarorkestern.

https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/Nyhetsbrev/Nyhetsarkiv/Nyheter-2019/Kordelux-fran-Karlskoga-moter-Svenska-Kammarorkestern—bidrag-till-filmproduktion/

Sponsorer