Urval genomförda projekt
Dokumentärfilm om mötet mellan Kördelux och Svenska Kammarorkestern

Dokumentärfilm om mötet mellan Kördelux och Svenska Kammarorkestern

Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd beslutade den 11 december att bidra med 500 000 kronor till Karlskoga kommun för en filmproduktion om mötet mellan kören Kördelux och Svenska Kammarorkestern.

Kördelux är en kör för personer med funktionsnedsättning och en del av daglig verksamhet i Karlskoga kommun. I maj 2020 kommer kören att göra en konsert med flera kända gästartister tillsammans med Svenska Kammarorkestern på Konserthuset i Örebro. Konserten kommer att filmas med nationell distribution på biograf och TV som mål.

Regionalt förankrad berättelse

– I mötet mellan Kördelux och Svenska Kammarorkestern finns en god regionalt förankrad berättelse som har goda möjligheter att också få en nationell publik, säger Irén Lejegren (S), regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden. Det är ett inkluderande möte mellan musiker från olika världar.

– Filmproduktionen främjar också filmbranschens utveckling i regionen. Det producerande bolaget, Eyra Media, är ett nav och en mötesplats för professionella och nyetablerade filmare. Deras produktioner fungerar därför också som språngbrädor för nya filmare i byggandet av en livskraftig filmbransch i regionen.

Vana vid fullsatta salonger

Kördelux har ett 70-tal deltagare som varje vecka träffas i olika konstellationer. Kören och dess ledare har redan gjort flera större konserter, framför allt i Karlskoga, inför fullsatta salonger. Filmproduktionens totala budget är 930 000 kronor. Produktionen finansieras också av Karlskoga kommun och Svenska Kammarorkestern.

https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/Nyhetsbrev/Nyhetsarkiv/Nyheter-2019/Kordelux-fran-Karlskoga-moter-Svenska-Kammarorkestern—bidrag-till-filmproduktion/